Coaching – din möjlighet till förändring i livet och karriären

Om du har fastnat i gamla spår och har en dröm eller tydlig bild av vart du vill, så kan det vara en god investering att ta hjälp av en coach som utmanar dig i att börja din förändring med tydliga steg. Under min tid som coach har jag sett författardrömmar bli uppfyllda, byte av karriärer, ledare som hittat ett roligt och utvecklade sätt att vara ledare på som stämmer mera överens med den de egentligen är och vill vara.

Jag hjälper dig att steg för steg närma dig ditt önskade resultat. Det gäller att hitta vilja och motivation för att ha modet att ta tag i olika saker för att närma dig din potential, allt du vill vara. Du är din största tillgång!

Jag stöttar, utmanar och coachar dig fram till ditt önskade resultat. Jag försöker att se hela bilden av personen jag coachar för att förstå vad den behöver för att uppnå sitt personliga mål.

NLP (Neuro lingvistisk programmering) är en effektiv metod som jag använder när jag coachar. Ett förändringsverktyg som ger möjlighet till att på ett kraftfullt och resultatinriktat sätt nå det önskade resultatet. Allt händer två gånger, en gång i fantasin och en gång i verkligheten. Jag coachar dig till att hitta vägen för att uppnå ditt önskade resultat. Läs mer om NLP här (pdf-fil)

 


Du är din största resurs!

Om du gör något som inte fungerar, gör något nytt!