HR-Support - ett komplement till den allmänna företagshälsovården

I mitt yrke som professionell coach/terapeut har jag under årens lopp samarbetat med många HR-chefer och personalansvariga för att på olika sätt stödja deras medarbetare. Mina tjänster har uppfattats som ett värdefullt komplement till den allmänna företagshälsovården och jag har bland annat jobbat med behandlingar för stress, livskriser och att stärka självkänslan samt med grupputveckling och ledarskapscoachning. Formaktiva erbjuder paketpriser för nedan tjänster:

Stödsamtal, terapi, coaching
Ibland hamnar vi i livssituationer där vi känner tomhet, stress, kaos, längtan eller meningslöshet. I dessa lägen behöver vi hjälp att hitta ny kraft och energi och det kan hjälpa med att få prata med någon professionell som kan se och förstå mig. För att vi ska må bra som människor är det viktigt att även ta hand om själen, inte bara den fysiska kroppen även om allt hänger ihop. Det kan finnas många anledningar till att gå i samtalterapi, t ex;
• Att hitta balans i livet
• Relationsproblem, med min partner, familj, föräldrar, kollegor, chef etc
• Gränssättningar, vad vill jag och vad vill jag inte, vad är ok för mig?
• Depression, stress, utmattning
• Kris, sorg
• Större säkerhet, förbättrat självförtroende och förbättrad självkänsla
• Finna mål och mening med mitt liv, vad vill jag egentligen?
• Hur vill jag leva mitt liv för att vara sann mot mig själv?

Coaching av ledare
Det handlar om hur du vill vara som ledare. Vi arbetar med det personliga ledarskapet och tittar på konkreta situationer i ditt arbete och liv och stärka potentialen. Vinsten med att delegera och ge feedback.

Konflikthantering
Det är oftast bättre och mera ekonomiskt att lösa en konflikt än att byta ut personal eller att låta konflikten ligga och gro.

Grupputveckling
Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete. Formaktiva utbildar mellanchefer och medarbetare i det personliga ledarskapet och relationskompetens. Att medvetet kunna skapa bra relationer är en viktig konkurrensfördel för företag.

Verksamhetsutveckling
Att tydliggöra företagets mål och faktiska arbetssätt genom att kartlägga arbetsflöden samt utveckla det egna ledarskapet hos både ledare och medarbetare lägger grunden för långsiktig förändring. Min erfarenhet är att all form av utvecklings- och förändringsarbete står och faller med förståelsen och acceptansen hos de individer som skall genomföra detta arbete.