Hold Me Tight – 8 veckors kurs

Kursen ”Hold Me Tight” ger paren en tydlig bild av de olika stegen i processen av hur man bygger en trygg parrelation och innehållet bygger på den senaste vetenskapen om kärlek i förhållanden. Metoden är Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) Paren lär sig hur man kan skapa större tillit, djupare kontakt och starkare intimitet med varandra.

Kursen bygger på rubriker som:
• Vad blev det av vår kärlek? Att förlora känslan av samhörighet.
• Identifiera de ömma punkterna som blir svåra stunder för er tillsammans.
• Skapa närhet, känslomässig lyhördhet och förståelse för varandra.
• Stärk dina relationer – engagemang och samhörighet.
• Håll kärleken levande

Programmet hjälper 7 av 10 par att fungera bättre tillsammans.

Känslan av att ha en sund relation har stor inverkan på vår självkänsla, fysiska hälsa och vårt immunförsvar.

Läs mer här (pdf-fil)


Hold Me Tight – Helgworkshop

Att återväcka och fördjupa kärleken på ett medvetet sätt!

Detta är en workshop på två dagar för par som vill utveckla och förbättra sin relation. Jag leder denna workshop tillsammans med min kollega Cai Bellander.

Att delta i en helgworkshop ger er en snabb och viktig insikt i varför gamla ofruktbara mönster håller er fast och vad som behöver ske för att relationen ska utvecklas. Ni får på olika sätt se och uppleva nya sätt att kommunicera och ni får en djupare förståelse av ert förhållandes verkliga möjligheter. Ni spar många terapitimmar genom ”Hold Me Tight”. Det lägger en mycket fruktbar grund för vidare utveckling. Seminariet är en injektion som väcker energi, lust och beslutsamhet.


Att arbeta i grupp

Många har svårt att föreställa sig att delta i kurs/helgworkshop med andra när det rör sig om så privata problemställningar. Det är en förståelig reaktion men vi hoppas ni inte låter er stoppas av den. Även om presentationerna sker i en större grupp så arbetar ni med er relation på tu man hand. Ert privata utrymme respekteras fullt ut så ni kan känna er trygga hela vägen.

Vår erfarenhet är att paren som deltar upplever ett stöd genom att dela upplevelsen och utmaningen med andra som också vill utforska nya möjligheter i sin relation. Att delta i grupp berikar upplevelsen och gör processen minde dramatisk. Vägen till livslång kärlek.

 Sju avgörande steg i kärleksrelationen för hur man skapar en trygg och varaktig relation.Att delta i grupp berikar kurs och workshop och gör upplevelsen minde dramatisk.