Priser och tider

Individuellt terapisamtal, 60 min. 800:-

Coachningssamtal, 60 min. 1.000:-

Parsamtal, 1,5 tim. 1500:-

Parsamtal, 3 tim. 3.000:-

Kurs för par ”Hold Me Tight” 9.000:-/par 8 tillfällen x 3 tim Inklusive Kurslitteratur, bok samt fika varje gång.

Helgseminarier för par 2 dagar 7.500:- /par Inklusive Kurslitteratur, Kursbok.

Vid faktura till företag läggs moms till på ovan nämnda summor. För arbetslösa och studerande ges ofta rabatt.

Anneli nås på 070-894 22 29 eller info@formaktiva.se

Bokning och intresseanmälan.

 "Motivationen är den sunda relationen mellan den jag är och det jag gör"